HEM / Om JBF / Styrelse

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter. En ledamot och en suppleant utses av Kiruna kommun.

Ledamöter: 

Tommy Johansson, ordförande

Torsten Johansson, vice ordförande

Christer Råman

Katarina Hjertell

Ragnar Fängvall

Valberedning:

Monica Sandström

Artur Thorneus

Ulf Blomkvist

Suppleanter:

Lisbeth Nilsson

Jan Lindmark

Håkan Sandström

Mikael Johansson

Revisorer: 

Ingrid Hedin Falle och PwC (huvudansvarig Thomas Taavo)

TELEFON:

0980-101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070-541 53 35 

ORGANISATIONSNUMMER:

797300-0370

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap