HEM / Elnätet / Arbete nära ledningar

Arbete nära ledning

Gällande regler

Kontakta oss alltid inför skogsavverkning nära elledning. Vissa anläggningsarbeten kräver ett säkerhetsavstånd på upp till 20 meter. Säkerhetsavstånd är olika beroende på ledningstyp. I ”Bestämmelser för arbeten nära elkablar och anläggningar” finns mer information om gällande regler.

Kabelanvisning

Vi står gärna till tjänst med ledningsanvisning för våra kablar. Tjänsten är kostnadsfri då du begär anvisning i god tid. Använd i första hand tjänsten Ledningskollen.se för att beställa anvisning av ledningar. Du kan även ringa kundtjänst 0980-101 35 för att begära att få en ledning utsatt.

Vill du ha anvisningen utförd omedelbart (inom en femdagars period) så tar vi betalt för detta enligt gällande prislista.

Gäller det akuta anvisningar i samband med fel på samhällsviktiga funktioner såsom vattenläckor etc. ska dessa felanmälas via vårt journummer 070-541 53 35.

TELEFON:

0980-101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070-541 53 35 

ORGANISATIONSNUMMER:

797300-0370

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap