HEM / Om JBF / Om JBF

JBF – Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

JBF äger och förvaltar det elnät som förser abonnenterna i och kring huvudorterna Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi med el. Föreningen grundades 1922 i Jukkasjärvi och hade då syftet att förse byborna med el till belysning. Sedan dess har nätet vuxit och utvecklats och idag har föreningen drygt 2 400 abonnenter.

JBF arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera elnätet i syfte att öka driftsäkerheten samt att minska förlusterna på nätet. Parallellt med det pågående arbetet med att förstärka elnätet så pågår även en modernisering av IT-systemen. Detta ska leda till förenklad handläggning av diverse ärenden samt möjligheter att ge våra kunder bättre service.

Våra välutbildade och kunniga medarbetare står till tjänst dygnet runt för att säkerställa elleveranser till våra kunder.

Föreningen äger dotterbolaget Jukkasjärvi Energi AB 
– JEAB.

JBF
Kauppinen 181
981 42 KIRUNA
Telefon:  0980-101 35
Akut felanmälan / Jour  070-541 53 35
e-post

JBF på Facebook

TELEFON:

0980-101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070-541 53 35 

ORGANISATIONSNUMMER:

797300-0370

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap