HEM / Om JBF / Styrelse

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter. En ledamot och en suppleant utses av Kiruna kommun.

Ledamöter: 

Tommy Johansson ordförande

Torsten Johansson  vice ordförande

Christer Råman

Kjell Wettainen

Ragnar Fängvall

Suppleanter:

Tore Rautio

Ragnar FängvallHilkka Lahti

Lars Gunnestam

Sture Ringholt

Revisorer: 

Kjell-Göran Hansi och PWC (huvudansvarig Tommy Enstedt)

ADRESS:

JBF
Björkplan 6 D 
981 42 Kiruna 

TELEFON:

Kiruna 0980 -101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070 - 541 53 35 

FAX

0980 - 157 35

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap