HEM / Om JBF / Styrelse

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter. En ledamot och en suppleant utses av Kiruna kommun.

Ledamöter: 

Tommy Johansson ordförande

Torsten Johansson  vice ordförande

Christer Råman

Kjell Wettainen

Ragnar Fängvall

Suppleanter:

Tore Rautio

Jan Lindmark

Lars Gunnestam

Mikael Johansson

Revisorer: 

Ingrid Hedin Falle och PWC (huvudansvarig Thomas Taavo)

ADRESS:

JBF
Kauppinen 181
981 92 Kiruna 

TELEFON:

Kiruna 0980 -101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070 - 541 53 35 

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap