JBF – Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

JBF äger och förvaltar det elnät som förser abonnenterna i och kring huvudorterna Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi med el. Föreningen grundades 1922 i Jukkasjärvi och hade då syftet att förse byborna med el till belysning. Sedan dess har nätet vuxit och utvecklats och idag har föreningen drygt 2 400 abonnenter.

JBF arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera elnätet i syfte att öka driftsäkerheten samt att minska förlusterna på nätet. Parallellt med det pågående arbetet med att förstärka elnätet så pågår även en modernisering av IT-systemen. Detta ska leda till förenklad handläggning av diverse ärenden samt möjligheter att ge våra kunder bättre service.

Föreningen äger även dotterbolaget JEAB – Jukkasjärvi Energi AB

Våra välutbildade och kunniga medarbetare står till tjänst dygnet runt för att säkerställa elleveranser till våra kunder.

Föreningen äger dotterbolaget JEAB – Jukkasjärvi Energi AB.

JBF
Kauppinen 181
981 42 KIRUNA
Telefon:  0980 - 101 35
Akut felanmälan / Jour  070 - 541 53 35
Fax 0980-157 35
e-post

JBF på Facebook

ADRESS:

JBF
Kauppinen 181
981 92 Kiruna 

TELEFON:

Kiruna 0980 -101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070 - 541 53 35 

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap