HEM / Elhandel – JEAB / Elområden

Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät är det statliga affärsverk som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el i hela Sverige.

Syftet med att dela in Sverige i fyra elområden är att det ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och att elnäten förstärks så att mer el kan överföras mellan olika delar av Sverige. Även i våra grannländer Norge och Danmark finns det olika elområden. 

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el. Indelningen i fyra elområden innebär att priset på el kommer att påverkas av hur tillgång och efterfrågan av el ser ut i det elområde där du använder elen. Generellt sett är det oftast högre priser i södra Sverige än i norra Sverige. 

TELEFON:

0980-101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070-541 53 35 

ORGANISATIONSNUMMER:

797300-0370

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap