HEM / Elhandel / Elområden

Elområden

Sverige delas in i fyra elområden

Den 1 november 2011 delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät är det statliga affärsverk som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el i hela Sverige.

Syftet med att dela in Sverige i fyra elområden är att det ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och att elnäten förstärks så att mer el kan överföras mellan olika delar av Sverige. Redan idag finns det olika elområden i våra grannländer Norge och Danmark.

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el. Indelningen i fyra elområden innebär att priset på el kommer att påverkas av hur tillgång och efterfrågan av el ser ut i det elområde där du använder elen. Generellt sett är det oftast högre priser i södra Sverige än i norra Sverige. 


Så påverkas du

Har du redan ett fast elpris hos oss gäller ditt elpris för hela avtalsperioden.

För nytecknade avtal gäller de priser vi har på vår hemsida för elområde 1. För priser i elområde 2, 3 eller 4 kontakta oss.

För rörligt pris följer elpriset från och med den 1 november 2011 att följa börspriset för det elområde där vi levererar elen.

ADRESS:

JBF
Kauppinen 181
981 92 Kiruna 

TELEFON:

Kiruna 0980 -101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070 - 541 53 35 

< src="http://www.jbf.nu/static/" alt="" class="object-10348" />

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap