Elnätet

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening (JBF), orgnaisationsnummer 797300-0370 äger och förvaltar det elnät som förser abonnenterna i och kring huvudorterna Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi med el. Den el som dina lampor och apparater förbrukar levereras via vårt elnät fram till din elmätare. Vi arbetar hårt för att se till att du har tillgång till el av god kvalitet under dygnets alla timmar, året runt.

JBF befinner sig i ett läge där förstärkningar och förbättringar av elnätet har hög prioritet. Långsiktigt planering med fokus på driftsäkerhet och kvalitet säkerställer att företaget är väl rustat inför framtida utmaningar.

Endast ett bolag har rätt att äga ledningar inom ett visst koncessionsområde, detta gör att du som kund inte kan välja vilket nätbolag du vill köpa anslutning från. För att värna kundernas rättigheter finns ett tydligt regelverk som omgärdar elnätsverksamheten och dessa lagar och regler är vi tvugna att följa. På energimarknadsinspektionens hemsida www.ei.se kan du läsa mer om dina rättigheter.

ADRESS:

JBF
Kauppinen 181
981 92 Kiruna 

TELEFON:

Kiruna 0980 -101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070 - 541 53 35 

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap