HEM / Elhandel – JEAB / Dina rättigheter elhandel

Dina rättigheter som elhandelskund

Här har vi listat de rättigheter du har som kund hos Jukkasjärvi Energi AB. Du kan läsa mer om ellagen, de allmänna avtalsvillkoren och dina rättigheter genom att följa länkarna till höger på sidan. Punkterna avser anvisningar i Allmänna avtalsvillkor för konsument. (EL 2012 K (rev 2))

1. Rätt att få god information om avtalet innan det ingås (punkt 2.2)
2. Ångerrätt och skriftlig bekräftelse på avtal (punkt 2.2 B)
3. Rätt till ersättning
    a) vid försenat byte av elhandelsföretag (punkt 2.11)
    b) för skada vid icke fullföljt avtal (punkt 2.13)
    c) för skada vid avbruten överföring av el (punkt 2.12)
    d) förutsättningar för att få ersättning (punkt 2.14 och 2.15)
4. Rätt till månadsfaktura och att inte missgynnas på grund av valt betalningssätt (punkt 3.3 och 4.2)
5. Rätt till besked rörande orsak till försenat leverantörsbyte (punkt 2.10)
6. Rätt till bortskrivning av fordran äldre än ett år (punkt 3.3)
7. Rätt till avbetalningsplan och reducering på avstämningsfaktura (punkt 3.3)
8. Rätt till ränta vid fordran (punkt 1.5)
9. Rätt att häva avtalet (punkt 5.6)
10. Rätt till information om elens ursprung (punkt 2.3 samt 8 kap 12 § Ellagen)
11. Rätt att tydligt få information när vi ändrar ditt pris eller avtal (punkt 6.2)
12. Rätt att byta elhandelsföretag utan särskild kostnad och få slutfaktura inom sex veckor
  (punkt 2.5 och 3.3
)
13. Rätt till information om dina rättigheter på fakturan eller i samband med fakturering och när vi ingår avtal
  (punkt 2.2 och 7.1)

 

TELEFON:

0980-101 35 

E-POST:

info@jbf.nu

AKUT FELANMÄLAN / JOUR:

070-541 53 35 

ORGANISATIONSNUMMER:

797300-0370

Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening

© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  |  » Om cookies  |  » Sitemap